Borba za zabavljanje sa visokim momkom

Spencer je zurio u svoj sto. Posljednja sramota bila je svadbeni geg koji mu je bio čvrsto zakopčan iza glave, uzrokujući da mu se bolno zabija u kutove usana. Odbijao je povremene talase panike koje je izazivala njegova bespomoćnost. Ovog puta neće se skrivati, već će dati Dereku do znanja kako se osjeća. Povlačeći se s čaršave, Hotch je pomogao Dereku da ga omota oko Spencera."Odvezi me kući, Derek, molim te?"Spencer je promrmljao.

Jama u kojoj je bio zatvoren bila je u prostoriji i, kako je procijenio, duboka oko sedam stopa i zatvorena teškom metalnom rešetkom.Čak i da se nekim čudom mogao osloboditi užeta, nije mogao otvoriti roštilj. Dan je postao lošiji. Sjeo je, još uvijek se smiješeći. Druga mu je ruka klizila da vijuga klonulo kroz skromno gnijezdo krzna na dnu penisa u erekciji.
Pažljivo da ne zahvati Spencerovu kožu zbog napetosti užeta, Hotch je prerezao vezice zadržavajući najmlađeg člana njegovog tima borba za zabavljanje sa visokim momkom.