Metoda za datiranje ostataka ugljenika

Očistio je, skoro previše. Josephinein glas postao je glasniji u mojim mislima metoda za datiranje ostataka ugljenika. Sve priče koje bi mogao ispričati o bizarnim špijunskim operacijama bile bi otpisane kao groznica snova umirućeg alkoholičara. Rekao mi je da očekuje da ću održati obećanje da ću ga ubiti ako ikada više popije. Mora postojati kazna. Te usluge su razlog zašto smo Trace i ja sjedili u ograđenom sjedištu simfonije.

Prošlo je još nekoliko godina prije nego što je naša veza otišla dalje. Na kraju je potpuno prestao da govori i samo je sjedio bijesno gledajući u mene. Samo o poslu koji je u toku, koracima koje je trebalo uraditi. Zurio je u mene, bezizražajan kao sfinga. Ne znam da li bi pomoglo, ali možda. Nije mu preostalo mnogo vremena da nam bude od koristi i ja sam to znao. Bio sam slab. Veoma ugledan, toliko da niko i ne trepne da je sa belom ženom;to je još uvijek malo neobično ovih dana, iako manje nego što je bilo. Oboje smo se odlučili za prilično standardne verzije crne haljine;njena kosa je duža od moje, ali je onda dosta viša. Ubijaće ljude bez jebenog razloga. Gotovo sam mogao čuti kako ga Josephine moli da to ne radi sebi.